Slovakia has implemented the new possibility of scholarships for teacher exchange to the homecountry - Slovakia. Teachers of Slovak citizenship employed abroad (at universities in CEEPUS countries) can apply for mobility to Slovakia.  They can apply either in networks or as a freemover through www.ceepus.info.

Terms and conditions:

  • distance of 100 km between home and host institution,
  • applicants cannot be employed by the host university in Slovakia. 

In all other matters, general CEEPUS rules apply.

-----------

Slovensko zaviedlo novú možnosť štipendií na výmenu učiteľov do domovskej krajiny - na Slovensko. O mobilitu na Slovensko sa môžu uchádzať učitelia so slovenským občianstvom, ktorí sú zamestnaní v zahraničí - na univerzitách v krajinách programu CEEPUS.  O mobilitu na Slovensko sa môžu uchádzať v rámci sietí alebo ako freemoveri prostredníctvom www.ceepus.info.

Podmienky:

  • min. vzdialenosť 100 km medzi domovskou a hostiteľskou inštitúciou,
  • uchádzači nesmú byť zamestnaní na hostiteľskej univerzite na Slovensku.

Vo všetkých ostatných záležitostiach platia všeobecné pravidlá programu CEEPUS.