Mobility učiteľov do domovskej krajiny
Mobility zahraničných učiteľov do domovskej krajiny / Mobility of foreign teachers to their homecountry

Systém na podávanie prihlášok na letný semester na akademický rok 2023/24 do Maďarska
prihlášky sa môžu podávať celoročne avšak min. 2 mesiace pred krátkodobou a učiteľskou mobilitou

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19