Systém na podávanie prihlášok na zimný semester na akademický rok 2023/24 do Maďarska je stále otvorený!
prihlášky sa môžu podávať celoročne avšak min. 1 mesiac pred krátkodobou a učiteľskou mobilitou

Systém na podávanie prihlášok pre FREEMOVEROV na akademický rok 2023/24 je otvorený!
Termín uzávierky pre mobility v zimnom a letnom semestri mimo sietí spolupracujúcich VŠ: 30. november 2023

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19