Štipendiá na mobility v kategórii freemover na zimný semester 2022/23
Uchádzajte sa o mobility do Albánska, Chorvátska, Maďarska, Srbska a Slovinska (iba študenti)

Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2022/23 je otvorený!
Termín uzávierky pre mobility v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2022

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19

Odporúčanie pre návštevníkov pobočiek SAIA
Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19