CEEPUS - Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy
WEBINÁR, 10. novembra 2021 (streda) o 14:00h

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19

Stretnutie koordinátorov a partnerov CEEPUS
15. jún 2021

Systém na podávanie sieťových prihlášok na akademický rok 2021/2022 je OTVORENÝ
Termín uzávierky za zimný semester: 15. jún 2021

Systém na REGISTRÁCIU SIETÍ na akademický rok 2021/2022 je OTVORENÝ
Termín uzávierky: 15. január 2021

Administrácia a posun mobilít z LS ak. roka 19/20
Pokyny pre mobility zasiahnuté opatreniami proti šíreniu COVID-19

Odporúčanie pre návštevníkov pobočiek SAIA
Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19

Archív