Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na pobyty v zahraničí
WEBINÁR, 6. jún 2024 (štvrtok) o 14:00h

Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2024/25 je otvorený!
Termín uzávierky pre mobility v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2024

Mobility učiteľov do domovskej krajiny
Mobility zahraničných učiteľov do domovskej krajiny / Mobility of foreign teachers to their homecountry

Upozornenie: Mobility do Čiernej Hory

Systém na podávanie prihlášok na letný semester na akademický rok 2023/24 do Maďarska
prihlášky sa môžu podávať celoročne avšak min. 2 mesiace pred krátkodobou a učiteľskou mobilitou

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19