Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2023/24 je otvorený!
Termín uzávierky pre mobility v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2023

Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2022/23 je otvorený!
Termín uzávierky pre mobility v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2022

Štipendiá na študijné pobyty v Rakúsku a letné kurzy nemeckého jazyka
WEBINÁR, 8.2.2023 (v stredu) o 14:00h

Štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku
WEBINÁR, 1.2.2023 (v stredu) o 14:00h

Stretnutie koordinátorov a partnerov CEEPUS
15. jún 2021

Systém na podávanie sieťových prihlášok na akademický rok 2021/2022 je OTVORENÝ
Termín uzávierky za zimný semester: 15. jún 2021

Štipendiá na mobility v kategórii freemover na zimný semester 2022/23
Uchádzajte sa o mobility do Albánska, Chorvátska, Maďarska, Srbska a Slovinska (iba študenti)

Systém na REGISTRÁCIU SIETÍ na akademický rok 2021/2022 je OTVORENÝ
Termín uzávierky: 15. január 2021

Webinár: Štipendiá CEEPUS do 14 krajín Európy
8. november 2022 (utorok) o 14:00

Administrácia a posun mobilít z LS ak. roka 19/20
Pokyny pre mobility zasiahnuté opatreniami proti šíreniu COVID-19

Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2020/2021 je otvorený
Termín uzávierky za zimný semester: 15. jún 2020

Informácia pre koordinátorov programu - vyplácanie štipendií prichádzajúcich mobilít
Zmeny sa týkajú obdobia od 10. do 23. marca 2020

SYSTÉM NA REGISTRÁCIU SIETÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 JE OTVORENÝ!
Termín uzávierky: 15. január 2020

Systém na podávanie FREEMOVER prihlášok na akademický rok 2019/2020 JE OTVORENÝ
Termín uzávierky na zimný aj letný semester: 30. november 2019

Systém na podávanie sieťových prihlášok na akademický rok 2019/2020 je otvorený
Termín uzávierky na letný semester: 31. október 2019

VÝZVA na podávanie žiadostí o štipendiá do Poľska, Česka a Slovinska na letný semester 2021/22
Uchádzajte sa o štipendiá na krátkodobé (1 - 2 mesiace) a semestrálne pobyty v kategórii freemover do ČR, Poľska a Slovinska

Stretnutie koordinátorov a partnerov programu CEEPUS 11. 6. 2019
Prezentácia zo stretnutia je teraz dostupná k stiahnutiu

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Chorvátska!
Uzávierka na letný semester 2020 predĺžená do vyčerpania kvót!

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Maďarska a Českej republiky!
Uzávierka na letný semester 2020 predĺžená!

Systém na registráciu sietí na akademický rok 2019/2020 je otvorený!
Termín uzávierky na registráciu: 15. január 2019

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Rumunska!
Uzávierka na letný semester predĺžená do vyčerpania kvóty

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Maďarska!
Uzávierka na letný semester predĺžená do 31. januára 2019

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska a Čiernej Hory!
Uzávierka na letný semester predĺžená do vyčerpania kvóty

Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2018/2019 je otvorený

Zmena uzávierky na podávanie prihlášok do Bosny a Hercegoviny
Zmena uzávierky pre letný semester a pre Freemoverov

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska!
Uzávierka na zimný semester predĺžená do vyčerpania kvóty

Podané siete na akademický rok 2018/2019

Systém na registráciu sietí na akademický rok 2018/2019 je otvorený!

DÔLEŽITÉ: PROBLÉM S DORUČOVANÍM E-MAILOV NA YAHOO

SYSTÉM NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 JE OTVORENÝ

Systém na registráciu sietí na akademický rok 2017/2018 je otvorený!
Termín uzávierky na registráciu: 15. január 2017.

SYSTÉM NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 JE OTVORENÝ

Prihlasovanie freemoverov
Prihlasovanie je otvorené od 1. júla do 30. novembra 2015

Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2015/2016 je otvorený
Prihlášky na letný semester môžete podávať na www.ceepus.info do 31. októbra 2015.

Predĺženie uzávierky na podávanie prihlášok do Chorvátska
Uzávierka predĺžená do 20. decembra 2015 !

Freemover mobilita v Poľsku
Voľné štipendijné mesiace pre študentov umeleckých odborov

Zoznam sietí na akad. rok 2014/2015
Zoznam bol zverejnený na stránke www.ceepus.info.

Prečítajte si Bulletin SAIA 05/2014
Téma: Program CEEPUS

Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2014/2015 je otvorený
Prihlášky môžete podávať na www.ceepus.info do 15. júna 2014

Podané siete na akademický rok 2015/2016

Letná škola vo Zvolene

PRESŤAHOVALI SME SA!
V Bratislave sa tešíme na stretnutie v nových priestoroch na Sasinkovej 10.

Prihlasovanie freemoverov
Prihlasovanie je otvorené od 1. júla do 30. novembra 2014

Fórum SAIA
Zdieľajte svoje skúsenosti s programom CEEPUS na www.forum.saia.sk!

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadosti do Poľska, Srbska a Slovinska!
Uzávierka predĺžená do vyčerpania kvóty

Refundácia cestovných nákladov

Systém na podávanie prihlášok pre FREEMOVEROV na akademický rok 2023/24 je otvorený!
Termín uzávierky pre mobility v zimnom a letnom semestri mimo sietí spolupracujúcich VŠ: 30. november 2023

Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy
WEBINÁR, 22. apríl 2024 (pondelok) o 14:00 hod.