Prečítajte si 5. číslo mesačníka Bulletin SAIA, témou čísla je program CEEPUS. V bulleine nájdete aj užitočné infromácie o aktuálnych uzávierkách na štipendiá a granty. http://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2014/BS_05_2014.pdf