CEEPUS

Belehrad
Budapešť
Bukurešť
Kišinev
Ľubľana
Podgorica
Praha
Sarajevo
Skopje
Sofia
Tirana
Varšava
Viedeň
Záhreb

Prečítajte si Bulletin SAIA 05/2014

Prečítajte si 5. číslo mesačníka Bulletin SAIA, témou čísla je program CEEPUS. V bulleine nájdete aj užitočné infromácie o aktuálnych uzávierkách na štipendiá a granty. http://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2014/BS_05_2014.pdf