Dovoľujeme si Vás informovať, že v poslednom čase sa vyskytli problémy s doručovaním našich e-mailov do e-mailových schránok služby Yahoo. Z uvedeného dôvodu, ak očakávate od nás e-mail na Vašu adresu zriadenú u poskytovateľa Yahoo, prosím, použite na komunikáciu e-mailovú schránku iného poskytovateľa.

Na zistení príčin tohto problému a ich odstránení aktuálne pracujeme.

SAIA, n. o.