Zdieľajte svoje skúsenosti s ostatnými účastníkmi programu CEEPUS na www.forum.saia.sk.