Poľská národná kancelária programu CEEPUS ponúka pre študentov a doktorandov umeleckých odborov 50 štipendijných mesiacov v rámci programu CEEPUS Freemover na letný semester akademického roka 2015/2016.

 

Študenti musia pred podaním prihlášky kontaktovať nimi vybranú vysokú školu umeleckého zamerania v Poľsku a získať od nej akceptačný list. Prílohou prihlášky sú aj 2 odporúčania z domácej univerzity. Tlačivá sú dostupné v sekcii Na stiahnutie.

 

Prihlasovanie prebieha online na stránke www.ceepus.info.

Všetky informácie o programe sú dostupné na stránke www.ceepus.saia.sk

Deadline pre prihlasovanie je 30. november 2015.

 

V prípade otázok sme uchádzačom k dispozícii na adrese ceepus@saia.sk