V júli 2015 sa na Technickej univerzite vo Zvolene konala letná škola  pod vedením doc. Ing. Ľubomíra Javoreka, CSc., koordinátora CEEPUS siete CIII-SK-0310-08-1516.

Viac fotografií z letnej školy a ďalších aktivít nájdete na našom Facebooku : https://www.facebook.com/saia.mobility

Účastníci letnej školy spolu s koordinátorkami programu CEEPUS a doc. Javorekom (vpravo)Účastníci letnej školy spolu s koordinátorkami programu CEEPUS a doc. Javorekom (vpravo)