Vážení štipendisti, koordinátori a partneri programu CEEPUS, 

 

pripravili sme pre Vás prehľadnú tabuľku, ktorá slúži na orientáciu ako naložiť s Vašou mobilitou z letného semestra 19/20, ktorá musela byť prerušená, popr. nemohla byť realizovaná z dôvodu opatrení spojených so šírením ochorenia COVID-19.

Tabuľku otvoríte po kliknutí na TENTO ODKAZ 

V tabuľke nájdete pri príslušnej programovej krajine informáciu, za akých podmienok a dokedy môžete mobility presúvať a realizovať. Tabuľka je priebežne aktualizovaná podľa informácii poskytnutých zahraničnými národnými kanceláriami.

V prípade záujmu o posun Vašej nerealizovanej alebo prerušenej mobility je potrebné kontaktovať zahraničnú národnú kanceláriu (NCO). V opačnom prípade ste povinní prijímajúcej NCO nahlásiť zrušenie mobility.

Kontakty na NCO sú dostupné na stránke www.ceepus.info.