K 15. januáru 2015 bolo v programe CEEPUS podaných 101 sietí na akademický rok 2015/2016, z toho 79 s účasťou slovenských vysokých škôl. 11 z podaných sietí je koordinovaných slovenskou vysokou školou a slovenské školy vystupujú 117-krát ako partneri, čo v porovnaní s ostatnými členskými krajinami ilustruje nasledujúci graf

 

 

Siete sú hodnotené národnými expertmi zo všetkých krajín programu CEEPUS a zoznam schválených sietí bude zverejnený do konca apríla 2015.