K 15. januáru 2018 bolo v programe CEEPUS podaných 100 sietí na akademický rok 2018/2019, z toho 75 s účasťou slovenských vysokých škôl. 10 z podaných sietí je koordinovaných slovenskou vysokou školou a slovenské školy vystupujú 128-krát ako partneri, čo v porovnaní s ostatnými členskými krajinami ilustruje nasledujúci graf

 Siete budú hodnotené národnými expertmi zo všetkých členských krajín programu CEEPUS a zoznam schválených sietí bude zverejnený koncom apríla 2018.