Chorvátska národná kacelária programu CEEPUS predĺžuje uzávierku žiadostí na mobility študentov v Chorvátsku (v rámci sietí aj Freemover). Mobility sa musia začať najskôr 1.marca 2016 a musia trvať 4 mesiace.

Uzávierka na podávanie žiadosti: do 20. decembra 2015 (alebo do naplnenia kvóty).

Prihlasovanie prebieha na www.ceepus.info.

Informácie a návody na prihlasovanie nájdete na stránke www.ceepus.saia.sk.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na ceepus@saia.sk.