Národná kancelária programu CEEPUS v Slovinsku predlžuje uzávierku na podávanie žiadosti o študentskú mobilitu v zimnom semestri 2018. Žiadosti je možné podávať v rámci sieťovej spolupráce aj v kategórii freemover, priebežne až do naplnenia kvóty.

 

Viac informácii o podávaní žiadostí nájdete na www.ceepus.saia.sk.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na ceepus@saia.sk.