Národné kancelárie programu CEEPUS v Slovinsku, Srbsku a Poľsku predlžujú uzávierku na podávanie žiadosti o mobilitu v letnom semestri 2016. V prípade Poľska a Srbska je možné podať žiadosť o sieťovú alebo freemover mobilitu a v prípade Slovinska sa to týka len freemover mobilít. 

Žiadosti je možné podávať priebežne až do naplnenia kvóty. Odporúčame podať žiadosť minimálne 1 mesiac pred plánovanou mobilitou.

Viac informácii o podávaní žiadostí nájdete na www.ceepus.saia.sk

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na ceepus@saia.sk