Na štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS sa môžu uchádzači hlásiť aj mimo schválených sietí (tzv. Freemover):

– uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v akademickom roku 202/2023, ale uchádza sa o pobyt na univerzite/fakulte/katedre, ktorá je oprávnenou inštitúciou z členskej krajiny CEEPUS, ale v tejto sieti nefiguruje ako partnerská inštitúcia,
– uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete v akademickom roku 2022/2023, ale plánuje realizovať pobyt na oprávnenej inštitúcii v inej členskej krajine CEEPUS.

Žiadosti o štipendium sa podávajú elektronicky na www.ceepus.info, kde je potrebné sa najprv osobne zaregistrovať a následne je možné vytvoriť žiadosť o štipendijný pobyt. Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motiváciu, odbor štúdia a jazykové znalosti. Prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku.

Uchádzač o individuálny štipendijný pobyt v kategórii freemover (teda mimosieťová mobilita) musí do elektronickej prihlášky vložiť naskenované nasledovné dokumenty:

Študenti a doktorandi:

  • akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy, zahŕňajúci potvrdenie o tom, že vysoká škola nebude požadovať od štipendistu školné 
  • odporúčacie listy od dvoch vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí. 

Učitelia:

Viac informácií o podávaní žiadostí