Prihláška na stretnutie koordinátorov a partnerov programu CEEPUS

15. jún 2021

Registrácia

Prosím, vyplňte a následne odošlite nižšie uvedený formulár. Pri úspešnom odoslaní formulára sa Vám zobrazí na obrazovke text o úspešnom zaregistrovaní sa a táto informácia Vám bude doručená aj na e-mail uvedený vo Vašom formulári. Ak sa Vám po stlačení tlačidla "Odoslať" objaví opäť tento formulár, skontrolujte vyplnené údaje (najmä povinné polia) a odošlite formulár znova. V prípade problémov s registráciou kontaktujte organizátorov podujatia, konkrétne Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk).

Používajte, prosím, aj diakritiku (mäkčene a dĺžne).

Polia označené * sú povinné polia. 

Meno: *
Priezvisko: *
Organizácia/univerzita: *
E-mail: *

 

 

 

             

Pred odoslaním formulára potvrďte, že formulár nebol vyplnený automatizovane, teda že nie ste robot (v prípade potreby môže systém požiadať na preukázanie autenticity aj splnenie úlohy, než potvrdí, že prihlášku vyplnila reálna osoba). Až po tomto potvrdení autenticity budete môcť formulár odoslať:

 
 
 
   
 
 
 

 

POZOR: Po stlačení tlačidla ODOSLAŤ sa musí zobraziť potvrdenie o registrácii (zároveň by malo byť doručené aj e-mailom). Ak sa znova objaví prihlasovací formulár, prihlásenie NEPREBEHLO správne. Pri opakovanom výskyte problému kontaktujte Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk).

 

 

Odoslaním tohto formulára tiež potvrdzujete, že vyplnené osobné údaje sú Vaše (teda týkajú sa osoby, ktorá formulár vyplnila a odoslala), tieto údaje sú správne a úplné, a že súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súvislosti s podujatím, na ktoré sa týmto prihlasujete. Odoslaním tohto formulára zároveň potvrdzujete, že beriete na vedomie, že počas podujatia môžu byť zhotovené fotografické alebo audiovizuálne záznamy, ktoré môžu byť využité organizátormi na ďalšie informačné a propagačné aktivity nekomerčného typu v oblasti vysokého školstva a vedy a ich internacionalizácie, a súhlasíte s touto skutočnosťou. Pre Vašu informáciu si dovoľujeme uviesť, že na adrese https://www.saia.sk/sk/pages/pravne-informacie sú zverejnené Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o., s ktorými sa môžete oboznámiť a v prípade potreby v súlade s týmito podmienkami uplatniť svoje práva.