Od 20. mája je možné podávať prihlášky na štipendijné pobyty cez program CEEPUS pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do schválených sietí programu CEEPUS.

Slovenské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS v akad. roku 2014/2015

Zoznam schválených sietí na akad. rok 2014/2015

 

Prihlášky sa podávajú on-line na stránke www.ceepus.info. Návod na postup pri vypĺňaní prihlášky nájdete TU.

Uzávierka na podávanie prihlášok je 15. júna 2014.

Upozornenie: Do Bosny a Hercegoviny nie je možné uchádzať sa o štipendium na zimný semester 2014/2015 kvôli problémom s vyplácaním štipendií (ani v rámci sietí, ani ako freemover). O zmenách budeme informovať na našej webstránke.

 

Uchádzači, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2014 priebežne do 30. novembra 2014.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú.

Od akad. roku 2014/2015 Slovinsko neprijíma učiteľské freemover mobility.