Od 9. mája je možné podávať prihlášky na štipendijné pobyty cez program CEEPUS pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do schválených sietí programu CEEPUS.

Slovenské vysoké školy zapojené do programu v akademickom roku 2017/2018

Zoznam schválených sietí na akademický rok 2017/2018

 

Prihlášky sa podávajú on-line na stránke www.ceepus.info.

Uzávierka na podávanie prihlášok na zimný semester je 15. júna 2017.

 

Uchádzači, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2017 priebežne do 30. novembra 2017.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Bosna a Hercegovina, Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú.