Podávanie žiadostí na www.ceepus.info

 

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v katregórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali v priebehu letných mesiacov (júl, august) národnú kanceláriu krajiny do ktorej chcú vycestovať, a informovali sa o prípadných voľných štipendijných mesiacoch.