Vážení koordinátori a partneri programu CEEPUS,

 

oznamujeme Vám, že z dôvodu zrušenia prezenčnej výučby na väčšine Vašich univerzít na najbližšie dva týždne v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-2019, SAIA, n.o. pozastavuje od 10.3. do 23.3.2020 prezenčné vyplácanie štipendií na našich pracoviskách a taktiež vyplácanie štipendií na univerzitách. K tomuto kroku sme pristúpili na základe skutočnosti, že niektoré z našich regionálnych pracovísk sídlia priamo na univerzitách, resp. na študentských internátoch, ktoré sú zatvorené, čím nevieme riadne zabezpečiť funkčnosť týchto pracovísk.

 

Z tohto dôvodu budú v danom období štipendiá vyplácané výhradne na osobný účet štipendistu a to až po zaslaní potrebných originálov záverečných dokumentov z pobytu.

 

Všetci prichádzajúci štipendisti na Slovensko boli o situácii a podmienkach informovaní.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za porozumenie.