SAIA, n. o. vás pozýva na webinár
 
"Štipendiá CEEPUS do 14 krajín Európy"
8. novembra 2022 (utorok) o 14:00 hod.
Podujatie je určené pre študentov VŠ, doktorandov a VŠ učiteľov
 
Link na pripojenie: https://bit.ly/3U2R4tx
 
Program webinára:
SAIA, n. o. (webová stránka, databáza štipendií a grantov, programy SAIA) 
Štipendiá CEEPUS 
Systém na podávanie žiadostí
Dokumenty k žiadosti  
Ďalšie štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy