Uzávierka na podávanie žiadosti pre sieťových uchádzačov:

- do 15. júna 2018 pre zimný semester

- do 30. októbra 2018 pre letný semester

 

Uzávierka na podávanie žiadosti pre Freemoverov:

- do 10. novembra 2018 (alebo do naplnenia kvóty).

 

Prihlasovanie prebieha na www.ceepus.info.

Informácie a návody na prihlasovanie nájdete na stránke www.ceepus.saia.sk.

 

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na ceepus@saia.sk.