CEEPUS

Belehrad
Budapešť
Bukurešť
Kišinev
Ľubľana
Podgorica
Praha
Sarajevo
Skopje
Sofia
Tirana
Varšava
Viedeň
Záhreb

Zoznam sietí na akad. rok 2014/2015

Na stránke www.ceepus.info v časti "Network" nájdete zoznam všetkých sietí schválených na akad. rok 2014/2015, vrátane zoznamu slovenských a ich partnerských zahraničných vysokých škôl. Systém na podávanie prihlášok bude otvorený v druhej polovici mája, o presnom termíne Vás budeme infromovať na tejto webstránke.