Vďaka maďarskému Ministerstvu kultúry a inovácií bola navýšená kvóta na CEEPUS mobility do Maďarska na akademický rok 2023/2024 na 1400 mesiacov. Maďarsko tak môže tento akademický rok prijať rekordné množstvo uchádzačov o mobilitu, čo umožní väčšiu spoluprácu a vzájomnú výmenu medzi našimi krajinami.

 

Podávanie žiadostí na www.ceepus.info

Prihášku si treba podať minimálne dva mesiace pred príchodom.

 

Viac informácií pre študentov

Viac informácií pre učiteľov

 

Bližšie informácie nájdete na webstránke:

https://tka.hu/english

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať maďarskú národnú kanceláriu:

ceepus@tpf.hu