Pri podávaní žiadosti na mobilitu do Čiernej Hory, prosím zvážte dané okolnosti:

  • Dostali sme informáciu, že štipendisti na mobilite v Kotore majú problémy s ubytovaním
  • Ubytovanie má byť zabezpečené avšak kapacity sa rýchlo naplnia, a tak ubytovanie v Kotore zvyčajne nakoniec zabezpečené nie je
  • Informácie nie sú dostatočne a načas odkomunikované.

Ak sa rozhodnete ísť na mobilitu, buďte pripravení - majte dostatočnú finančnú rezervu a rátajte aj s dofinancovaním ubytovania z vlastných zdrojov.