Národná kancelária programu CEEPUS Slovensko

Mgr. Silvia Lipovská

koordinátor programu – vysielané mobility zo Slovenska do zahraničia, administrácia sietí

e-mail: silvia.lipovska@saia.sk

tel.: 02/59 30 47 36

 

Mgr. Zuzana Deaková

koordinátorka programu – prichádzajúce mobility zo zahraničia na Slovensko

e-mail: zuzana.deakova@saia.sk

tel.: 02/59 30 47 35

 

Mgr. Zuzana Valentková

finančné oddelenie

e-mail: zuzana.valentkova@saia.sk

tel.: 02/59 30 47 53

 

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava1

tel.: 02/59 30 47 00, 02/59 30 47 11

fax: 02/59 30 47 01

 

Zahraničné  národné kancelárie programu CEEPUS

Albánsko: Tea Gjata

e-mail: tea.gjata@nasri.gov.al

 

Bosna a Hercegovina: Branka Avdibegovic

e-mail: Branka.Avdibegovic@mcp.gov.ba

 

Bulharsko: Teya Kadieva, Petyo Kanev

e-mail: t.kadieva@mon.bg; p.kanev@mon.bg 

web: www.mon.bg

 

Česká republika: Jan Trnka, Pavel Rybár

e-mail: ceepus@dzs.cz

web: www.dzs.cz

 

Čierna Hora: Nada Kovac Vuksanovic

e-mail: nada.vuksanovic@mp.edu.me

web: www.mps.gov.me

 

Chorvátsko: Tanja Veljak, Luka Micanovic

e-mail: ceepus@ampeu.hr

web: ampeu.hr

 

Maďarsko: Aniko Miszne Korenchy, Bernadett Köhegyi, Dora Csicsmann 

e-mail: ceepus@tpf.hu

web: www.tka.hu

 

Moldavsko: Elena Turcan

e-mail: elena.turcan@mec.gov.md

web: https://mecc.gov.md/

 

Poľsko: Michal Skowronski

e-mail: ceepus@nawa.gov.pl

web: www.nawa.gov.pl

 

Rakúsko: Ana Lucia Casado Gillet, Nicole Marjanovic (Austrian outgoing mobilities only)

e-mail: ana-lucia.casado-gillet@oead.at; nicole.marjanovic@oead.at 

web: www.oead.at

 

Rumunsko: Florentina Inceu 

e-mail: florentina.inceu@edu.gov.ro

web: www.edu.ro

 

Severné MacedónskoOlga Dukovska-Atov

e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk

web: www.mon.gov.mk

 

Slovinsko: Petra Vilfan

e-mail: scholarships@cmepius.si

web: https://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/

 

Srbsko: Danica Šcepanovic

e-mail: ceepus@tempus.ac.rs

web: http://tempus.ac.rs/what-we-do/ceepus/?script=lat

 

Univerzity v Kosove: Shpresa Mehmeti

e-mail: shpresa.mehmeti@rks-gov.net

 

Bližšie informácie o jednotlivých národných kanceláriách a podmienkach zúčastnených krajín pre mobility nájdu záujemcovia na www.ceepus.info.