Národná kancelária programu CEEPUS Slovensko

Mgr. Silvia Lipovská

koordinátor programu – vysielané mobility zo Slovenska do zahraničia, administrácia sietí

e-mail: silvia.lipovska@saia.sk

 

tel.: 02/59 30 47 36

 

Mgr. Zuzana Rajmanová

koordinátorka programu – prichádzajúce mobility zo zahraničia na Slovensko

e-mail: zuzana.rajmanova@saia.sk

tel.: 02/59 30 47 35

 

Mgr. Zuzana Valentková

finančné oddelenie

e-mail: zuzana.valentkova@saia.sk

tel.: 02/59 30 47 53

 

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava1

tel.: 02/59 30 47 00, 02/59 30 47 11

fax: 02/59 30 47 01

 

Zahraničné  národné kancelárie programu CEEPUS

Albánsko: Erinda Malaj, Herla Jorgji

e-mail: Erinda.Malaj@narsi.gov.al Herla.Jorgji@nasri.gov.al

 

Bosna a Hercegovina: Branka Avdibegovic

e-mail: Branka.Avdibegovic@mcp.gov.ba

 

Bulharsko: Alexandrina Angelova, Teya Kadieva

e-mail: a.angelova@mon.bg t.kadieva@mon.bg  

web: www.mon.bg

 

Česká republika: Jan Trnka, Ivona Sobotková

e-mail: ceepus@dzs.cz

web: www.dzs.cz

 

Čierna Hora: Nada Kovac

e-mail: nada.kovac@mps.gov.me

web: www.mps.gov.me

 

Chorvátsko: Tanja Veljak

e-mail: ceepus@mobilnost.hr

web: www.mobilnost.hr

 

Maďarsko: Gabor Kamocsa, Aliz Csernyus, Szabolcs Bokodi

e-mail: ceepus@tpf.hu

web: www.tka.hu

 

Moldavsko: Maricica Tonu

e-mail: maricica.tonu@mecc.gov.md

web: www.edu.gov.md

 

Poľsko: Michal Skowronski

e-mail: ceepus@nawa.gov.pl

web: www.nawa.gov.pl

 

Rakúsko: Silvia Riegler, Svetlana Kim

e-mail: silvia.riegler@oead.at svetlana.kim@oead.at

web: www.oead.at

 

Rumunsko: Ana-Maria Anghelescu

e-mail: ana.anghelescu@edu.gov.ro

web: www.edu.ro

 

Severné MacedónskoOlga Dukovska-Atov

e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk

web: www.mon.gov.mk

 

 Slovinsko: Petra Vilfan

e-mail: scholarships@cmepius.si

web: www.cmepius.si

 

Srbsko: Marko Bankovic, Danica Scepanovic

e-mail: ceepus@tempus.ac.rs

web: erasmusplus.rs/ceepus-2

 

Univerzity v Kosove: Shpresa Mehmeti, Hanemsha Aliu Latifi

e-mail: shpresa.mehmeti@rks-gov.net, hanemsha.latifi@rks-gov.net

web: www.masht-gov.net

 

Bližšie informácie o jednotlivých národných kanceláriách a podmienkach zúčastnených krajín pre mobility nájdu záujemcovia na www.ceepus.info.