CEEPUS

Belehrad
Budapešť
Bukurešť
Kišinev
Ľubľana
Podgorica
Praha
Sarajevo
Skopje
Sofia
Tirana
Varšava
Viedeň
Záhreb

Informačná brožúra programu CEEPUS

Brožúra obsahuje základné informácie o programe CEEPUS, o fungovaní sietí spolupracujúcich vysokých škôl, o štipendijných možnostiach v rámci programu a tiež o spôsobe ich financovania.

V závere publikácie nájdete aj praktické informácie pred vycestovaním na mobilitu a adresy zahraničných národných kancelárii.

Informačnú brožúru vydáva SAIA, n. o. každoročne v júni, s platnosťou na nasledujúci akademický rok.

 

Brožúru o programe CEEPUS na akademický rok 2019/2020 si môžete stiahnuť v pdf formáte TU.

 

Informačná brožúra z akademického roku 2018/2019

Informačná brožúra z akademického roku 2017/2018

Informačná brožúra z akademického roku 2016/2017

Informačná brožúra z akademického roku 2015/2016

Informačná brožura z akademického roku 2014/2015