Brožúra obsahuje základné informácie o programe CEEPUS, o fungovaní sietí spolupracujúcich vysokých škôl, o štipendijných možnostiach v rámci programu a tiež o spôsobe ich financovania.

V závere publikácie nájdete aj praktické informácie pred vycestovaním na mobilitu a adresy zahraničných národných kancelárii.

Informačnú brožúru vydáva SAIA, n. o. každoročne v júni, s platnosťou na nasledujúci akademický rok.

 

Brožúra o programe CEEPUS na akademický rok 2022/2023 na stiahnutie

 

Informačná brožúra z akademického roku 2021/2022 .

Informačná brožúra z akademického roku 2020/2021

Informačná brožúra z akademického roku 2019/2020

Informačná brožúra z akademického roku 2018/2019

Informačná brožúra z akademického roku 2017/2018

Informačná brožúra z akademického roku 2016/2017

Informačná brožúra z akademického roku 2015/2016