CEEPUS

Belehrad
Budapešť
Bukurešť
Kišinev
Ľubľana
Podgorica
Praha
Sarajevo
Skopje
Sofia
Tirana
Varšava
Viedeň
Záhreb

Zoznam sietí na akademický rok 2019/2020

Zoznam sietí na akad. rok 2019/2020

 

Slovenské vysoké školy zapojené do programu v roku 2019/2020

 

Informácie o partnerských vysokých školách v rámci schválených sietí nájdete na stránke www.ceepus.info v časti "Network" (http://www.ceepus.info/public/network/network.aspx).