Zoznam sietí na akademický rok 2024/2025

 

Slovenské vysoké školy zapojené do programu v akademickom roku 2024/2025

 

Informácie o partnerských vysokých školách v rámci schválených sietí nájdete na stránke www.ceepus.info v časti "Find a Network".