Zoznam sietí na akad. rok 2017/2018

 

Slovenské vysoké školy zapojené do programu v roku 2017/2018

 

Informácie o partnerských vysokých školách v rámci schválených sietí nájdete na stránke www.ceepus.info v časti "Network" (http://www.ceepus.info/public/network/network.aspx).