Postup schvaľovania elektronických prihlášok na štipendijné pobyty

A) V prípade, ak vysoká škola uchádzača je zapojená do programu CEEPUS:

  1. Uchádzač vyplní elektronickú žiadosť na stránke www.ceepus.info.
  2. Žiadosť kontroluje a schvaľuje koordinátor/partner siete domácej vysokej školy a potvrdzuje ju domáca národná kancelária.
  3. Potvrdená žiadosť je systémom zaslaná hostiteľskej vysokej škole a národnej kancelárii programu v krajine pobytu. Po akceptácii žiadosti na hostiteľskej vysokej škole zahraničný národný koordinátor pridelí štipendium. Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia (Letter of Award).
  4. Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok účasti v programe.

 

B) V prípade uchádzačov z kategórie freemover:

  1. Uchádzač vyplní elektronickú žiadosť na stránke www.ceepus.info.
  2. Žiadosť kontroluje a schvaľuje domáca národná kancelária.
  3. Potvrdená žiadosť je systémom zaslaná do zahraničnej národnej kancelárie programu. Zahraničný národný koordinátor po akceptácii žiadosti pridelí v prípade voľných finančných prostriedkov štipendium. Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia (Letter of Award).
  4. Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok účasti v programe.