UZÁVIERKA NA ŠTIPENDIJNÉ POBYTY PRE UCHÁDZAČOV V RÁMCI SCHVÁLENÝCH SIETÍ SPOLUPRACUJÚCICH VYSKOÝCH ŠKôL:

  • každoročne 15. júna na štipendijné pobyty v zimnom semestri nasledujúceho akademického roku
  • každoročne 31. októbra na štipendijné pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roku

UZÁVIERKA NA ŠTIPENDIJNÉ POBYTY PRE UCHÁDZAČOV MIMO SCHVÁLENÝCH SIETÍ (TZV. FREEMOVEROV):

  • každoročne 30. novembra na štipendijné pobyty v letnom semestri prebiehajúceho akademického roku

PRIHLASOVANIE FREEMOVEROV NA ZIMNÝ SEMESTER BUDE UMOŽNENÉ OD 1. JÚLA.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali v priebehu letných mesiacov národnú kanceláriu krajiny, do ktorej chcú vycestovať, a informovali sa o prípadných voľných štipendijných mesiacoch.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover v zimnom ani v letnom semestri.