Národná kancelária programu CEEPUS na Slovensku:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20  Bratislava 1

tel.: 02 / 5930 4700, 5930 4711
www.saia.sk

Hodiny pre verejnosť:

  • pondelok: pre verejnosť zatvorené
  • utorok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
  • streda: 8:30 – 12:30
  • štvrtok: 13:00 – 17:00
  • piatok: 8:30 – 12:30 

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

Koordinátorkami programu sú:

Bc. Tomáš Galan - koordinátor programu - vysielané mobility do zahraničia, administrácia sietí,          refundácie cestovných nákladov

e-mail: ceepus@saia.sk

tel.: 02/59 30 47 36

 

Mgr. Milica Ivovič - koordinátorka programu - prichádzajúce mobility zo zahraničia na Slovensko

e-mail: ceepus-incoming@saia.sk

tel.: 02/59 30 47 35

 

Ing. Zuzana Kopecká - finančné oddelenie

e-mail: zuzana.kopecka@saia.sk

tel.: 02/59 30 47 52

 

Informácie o programe poskytujú aj pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach (kontakty na pracoviská a hodiny pre verejnosť nájdete na www.saia.sk).