Národná kancelária programu CEEPUS na Slovensku:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20  Bratislava 1

www.saia.sk

Hodiny pre verejnosť:

  • pondelok: pre verejnosť zatvorené
  • utorok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
  • streda: 9:00 – 12:00 (iba on-line a telefonicky), 13:00 – 16:00 (iba on-line a telefonicky)
  • štvrtok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
  • piatok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 (iba on-line a telefonicky) 

Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť = PO až PIA 9:00 – 12:00 hod.

Kontakty na koordinátorov programu:

prichádzajúci

e-mail: ceepus-incoming@saia.sk

tel.: 041/2000 987

 

odchádzajúci

e-mail: ceepus@saia.sk, ceepus-sk@saia.sk

tel.: 02/5930 4736

 

finančné oddelenie

e-mail: ceepus-financne@saia.sk

tel.: 02/5930 4753

 

Informácie o programe poskytujú aj pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach (kontakty na pracoviská a hodiny pre verejnosť nájdete na www.saia.sk).