Národná kancelária programu CEEPUS v Maďarsku predlžuje uzávierku na podávanie žiadosti o študentskú mobilitu v letnom semestri 2019. Žiadosti je možné podávať do 31. januára v rámci sieťovej spolupráce aj v kategórii freemover.

 

Viac informácii o podávaní žiadostí nájdete na www.ceepus.saia.sk.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na ceepus@saia.sk.