Národná kancelária programu CEEPUS v Maďarsku predlžuje uzávierku na podávanie žiadosti o študentskú mobilitu v letnom semestri 2020. Žiadosti je možné podávať do 31. decembra v rámci sieťovej spolupráce aj v kategórii freemover.

Národná kancelária programu CEEPUS v Českej republike predlžuje uzávierku na podávanie žiadosti o študentskú mobilitu v letnom semestri 2020. Žiadosti je možné podávať až do vyčerpania kvóty v rámci sieťovej spolupráce aj v kategórii freemover. 

 

 Viac informácii o podávaní žiadostí nájdete na www.ceepus.saia.sk v čast Štipendiá na mobility.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na ceepus@saia.sk.