Národná kancelária programu CEEPUS v Rumunsku predlžuje uzávierku na podávanie žiadostí o učiteľskú aj študentskú mobilitu v letnom semestri 2019. Žiadosti je možné podávať v rámci sieťovej spolupráce aj v kategórii freemover, priebežne až do naplnenia kvóty.

 

Viac informácii o podávaní žiadostí nájdete na www.ceepus.saia.sk.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na ceepus@saia.sk.