Spolupráca vysokých škôl v rámci sietí

uzávierka: 15. január (viac v časti „Siete spolupracujúcich vysokých škôl“)

Štipendiá pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov

Viac informácií a termíny uzávierok v časti „Štipendiá na mobility

Aktuality

Štipendiá na mobility v kategórii freemover na zimný semester 2022/23

Uchádzajte sa o mobility do Albánska, Chorvátska, Maďarska, Srbska a Slovinska (iba študenti)


Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2022/23 je otvorený!

Termín uzávierky pre mobility v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2022


Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov

Informácie pre štipendistov - fyzická, virtuálna a kombinovaná mobilita, osobitné podmienky


COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19


Odporúčanie pre návštevníkov pobočiek SAIA

Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19


Archív »

CEEPUS spolupracuje s:

CEEPUS na Slovensku financuje:

 

 

Štipendiá CEEPUS na Slovensku sú dofinancované zo zdrojov EUPlan-obnovy-logo