CEEPUS

Belehrad
Budapešť
Bukurešť
Kišinev
Ľubľana
Podgorica
Praha
Sarajevo
Skopje
Sofia
Tirana
Varšava
Viedeň
Záhreb

Aktuality

Administrácia a posun mobilít z LS ak. roka 19/20

Pokyny pre mobility zasiahnuté opatreniami proti šíreniu COVID-19

Stretnutie koordinátorov a partnerov programu CEEPUS (online formulár)

18. jún 2020, 13:30

SYSTÉM NA PODÁVANIE SIEŤOVÝCH PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 JE OTVORENÝ

Termín uzávierky za zimný semester: 15. jún 2020

Informácia pre koordinátorov programu - vyplácanie štipendií prichádzajúcich mobilít

Zmeny sa týkajú obdobia od 10. do 23. marca 2020

COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19

Odporúčanie pre návštevníkov pobočiek SAIA

Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19

Archív ...

 

CEEPUS spolupracuje s:

CEEPUS na Slovensku financuje:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 


Informačný leták:

Obalka Ceepus letaku 2018