CEEPUS

Belehrad
Budapešť
Bukurešť
Kišinev
Ľubľana
Podgorica
Praha
Sarajevo
Skopje
Sofia
Tirana
Varšava
Viedeň
Záhreb

Aktuality

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Rumunska!

Uzávierka na letný semester predĺžená do vyčerpania kvóty

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Maďarska!

Uzávierka na letný semester predĺžená do 31. januára 2019

Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska a Čiernej Hory!

Uzávierka na letný semester predĺžená do vyčerpania kvóty

SYSTÉM NA REGISTRÁCIU SIETÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 JE OTVORENÝ!

Termín uzávierky na registráciu: 15. január 2019

Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2018/2019 je otvorený

Zmena uzávierky na podávanie prihlášok do Bosny a Hercegoviny

Zmena uzávierky pre letný semester a pre Freemoverov

Archív ...

 

CEEPUS spolupracuje s:

CEEPUS na Slovensku financuje:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 


Informačný leták:

Obalka Ceepus letaku 2018